Agentia Nationala pentru Antreprenoriat

În cele mai multe dezbateri privind angajarea tinerilor, fie că vorbim de o inițiativă venită din partea asociațiilor de tineret sau studenți, fie că vorbim de un moment de HR al firmelor, accentul cade pe implicarea tuturor factorilor interesați și impactați de „forța de muncă”. Acest parteneriat, dorit de toți dar nerealizat de nimeni, va fi inclus în misiunea de bază a Agenției Naționale pentru Antreprenoriat. Cel puțin asta susține EurActiv

Dorind să implementeze cât mai optim „programul european destinat integrarii tinerilor pe piata muncii ” – în cadrul căruia se vor oferi prin diverse măsuri 600 milioane de euro – și să soluționeze cât mai optim (1) capacitatea administrativa insuficienta a Serviciului Public de Ocupare (SPO), prevazut a fi principalul furnizor de servicii in cadrul garantiei pentru tineret (2) lipsa unor activitati suficiente de informare destinate tinerilor neinregistrati (NEET), in special al tinerilor rromi, precum și (3) lipsa unei implicari reale a sectorului privat in stagii de ucenicie si stagii de formare profesionala, Guvernul Ponta se pare că dorește ca prin Agenția Națională pentru Antreprenoriat să asigure un parteneriat public-priva funcțional. În îndeplinirea scopului principal – angajarea tinerilor – sunt așteptați să-și aducă aportul patronatele, sindicatele, organizatiile de tineret, liceele, universitățile, angajatorii în general dar și comunitățile locale în ansamblu.

Noua institutie ar urma sa preia gestionarea celor doua componente din viitorul Program Operational Capital Uman destinate tinerilor care nu sunt angajati, nici in educatie sau training (NEET) si va avea rolul de “administrator de gobal grant” pentru aceste linii de finantare care insumeaza peste 600 milioane de euro in urmatorii 7 ani. De asemenea, noua agentie va prelua oficiile teritoriale pentru IMM-uri si Directia de programe din cadrul Ministerului Energiei, IMM-urilor si Mediului de afaceri.

Leave a Reply