În caz că ați ratat știrea… Guvernul vs Microsoft

guvernul vs microfost

Ministerul pentru Societatea Informaţională a cerut în instanţă suspendarea plăţilor din cadrul contractului de furnizare de produse Microsoft (buy-out) în contradictoriu cu asocierea formată din D-CON.NET AG, D-CON.NET GMBH, COMSOFT DIRECT AG, BECHTLE HOLDING SCHWEIZ AG, DIM SOFT SRL şi Unicredit Ţiriac Bank, în calitate de cesionar.

La sfârşitul lunii decembrie 2014,  Ministerul pentru Societatea Informaţională a promovat în instanţă acţiuni de suspendare a plăţilor aferente contractului de furnizare produse cu nr. RO/41/03.04.2013 (subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009) la Curtea de Apel Bucureşti şi Tribunalul Bucureşti.

Aceste măsuri au fost dispuse ca urmare a unei analize interne menite să asigure  derularea contractului  în condiţii de legalitate şi cu respectarea prevederilor din domeniul fiscal. Analiza a fost realizată în vederea efectuării plăţii celei de-a doua tranşe aferente contractului, scadentă în perioada 24-31.10.2014. Întrucat au fost identificate o serie de neconcordanţe, nu a fost efectuată plata tranşei a doua, în valoare de 11.084.730,86 Euro (aproximativ 50 milioane lei) şi s-a decis totodată promovarea în instanţă a actiunilor de suspendare a plăţilor tranşei a doua şi a treia.

În momentul în care se vor finaliza aceste demersuri, Ministerul pentru Societatea Informațională va comunica măsurile dispuse.

Precizăm că obiectul contractului la care se referă acţiunile din instanţă îl constituie livrarea drepturilor neexclusive de utilizare pe durată nelimitată (licenţe perpetue) a produselor software Microsoft ai căror utilizatori sunt instituţiile publice din aparatul central (ministere și autorități publice).

Valoarea contractului este de  33.254.192,58 euro, termenele de plată fiind stabilite astfel:

 Denumirea plăţii Valoare Euro Termen de plată
Tranşă 1 11.084.730,86 24-31.10.2013
Tranşă 2 11.084.730,86 24-31.10.2014
Tranşă 3 11.084.730,86 24-31.10.2015
Total 33,254,192.58

Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu presa al Ministerului pentru Societatea Informationala – sursa

Leave a Reply